BARTON Consulting s.r.o.
Dozvědět se více... HLEDÁM PRÁCI
Dozvědět se více... NABÍZÍM PRÁCI
Dozvědět se více... VOLNÉ POZICE

O nás

Jsme specializovanou agenturou výhradně zaměřenou na recruitment a přímé vyhledávání finančních a IT odborníků

Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti recruitmentu a přímého vyhledávání. Naší primární specializací jsou oblasti informačních technologií a financí a bankovnictví. Více než 10 let zkušeností v recruitmentu a stovky obsazených pozic jsou garancí vysoké kvality služeb, seniorského přístupu a rychlosti nalezení vhodných uchazečů.

Abychom mohli obsazovat zadané pozice v co nejkratším čase a udržovat vysokou kvalitu našich služeb, vyhledáváme zaměstnance pro úzkou skupinu partnerských společností působících na českém trhu. Nechceme soutěžit s velkými zavedenými agenturami v počtu otevřených pozic. Naší silnou stránkou je rychlost představení vhodných uchazečů, profesionální přístup a porozumění potřebám našich klientů pramenící z dlouhodobých zkušeností s obsazováním pozic.

Naši klienti oceňují především pravidelnou a otevřenou komunikaci, okamžitou zpětnou vazbu, náš výběr uchazečů a jejich informovanost a připravenost na schůzky. Při vyhledávání uchazečů se neomezujeme pouze na inzerci a naši aktuální databázi.

U všech pozic zároveň získáváme uchazeče na základě doporučení i metodou přímého oslovení. Žádnou z těchto služeb si neúčtujeme extra, jsou přirozenou součástí naší práce. Důležitá je pro nás rychlost obsazení pozice a spokojenost klienta. Proto vždy volíme ty metody, které jsou nejefektivnější…

Typy obsazovaných pozic

Informační technologie

 • IT management
 • Projektový management
 • Key account management
 • Vývoj SW
 • Analýza SW
 • Testování SW
 • Správa systémů a sítí
 • IT consulting

Finance a bankovnictví

 • Finanční účetní
 • Finanční controlling
 • Finanční management
 • Bankovní poradenství
 • Finanční analýza
 • Risk management
 • Audit
 • Daňové poradenství

Tým Barton Consulting a profesní zkušenosti našich konzultantů

Tým Barton Consulting tvoří celkem sedm zaměstnanců ve dvou specializovaných týmech. Oblast informačních technologií čítá čtyři konzultanty a jednoho specialistu na research. Tým Financí a bankovnictví tvoří dva konzultanti. Aktivní vyhledávání a oslovování vhodných kandidátů pro oba týmy řeší náš Research Specialist. Všichni naši zaměstnanci mají za sebou minimálně pětiletou úspěšnou praxi ve vyhledávání specialistů a stovky obsazených pozic ve svých oborech.

Jan Bílek - Partner

Po úspěšném zakončení studia ekonomie a managementu lidských zdrojů na Universitě Jana Evangelisty Purkyně působil deset let na samostatných i manažerských pozicích v jedné z prestižních zahraničních personálních agentur na českém trhu. Jako konzultant specializovaný na oblast informačních technologií pravidelně získával česká i mezinárodní ocenění pro nejúspěšnějšího konzultanta společnosti. Od roku 2003 se stal zodpovědným za vedení a budování divize zaměřené na vyhledávání IT odborníků. Ta se brzy stala nejproduktivnějším týmem společnosti. V roce 2010 založil společně s Petrou Bobkovou společnost Barton Consulting, kde má na starosti obsazovaní specializovaných IT pozic. Mezi své pracovní úspěchy řadí stovky obsazených pozic, spokojenost klientů z řad zaměstnavatelů i uchazečů o práci a v neposlední řadě i po mnoho let nulovou fluktuaci v týmech, které vedl.


Petra Bobková - Partner

Po absolvování studia na VŠE začala svou pracovní kariéru ve vydavatelství odborného IT časopisu PC Magazín, kde pracovala více než dva roky na pozici manažera inzerce. V roce 2000 přešla do oboru personalistiky a recruitmentu a začala se věnovat vyhledávání a obsazování uchazečů u jedné významné mezinárodní personální agentury. Svojí kariéru začínala v divizi IT jako konzultant a poté vedla divizi Sales & Marketing. Na této pozici zodpovídala za výsledky celé divize, vedla tým konzultantů a spolupracovala s prestižními společnostmi při vyhledávání vhodných uchazečů. V roce 2010 společně s Janem Bílkem založila společnost Barton Consulting, kde se věnuje jednak vyhledávání kandidátů a obsazování IT pozic, ale také má na starosti péči o významné zákazníky z oblasti IT a bankovnictví.


Dagmar Angerová - Consultant Finance a bankovnictví

Po úspěšném ukončení studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU a získání titulu MSc. začala pracovat pro mezinárodní personálně poradenskou společnost na pozici Researcher. Na této pozici získala zkušenosti s aktivním vyhledáváním kandidátů formou Head-huntingu. Zároveň získala zkušenosti v oblasti práce s inzercí a vyhledáváním kandidátů z externích i interních zdrojů. V roce 2004 se posunula na pozici Junior Konzultanta, později Konzultanta, kde získala zkušenost s vedením výběrových pohovorů s kandidáty na úrovni středního a vyššího managementu. Po deseti letech působení ve společnosti dostala v listopadu 2011 nabídku pracovat pro personální agenturu Barton Consulting jako konzultant pro oblast Financí a bankovnictví.

Markéta Nováková - Research Specialist

Působí v týmu Barton Consulting jako Research Specialist a specializuje se na vyhledávání vhodných kandidátů v oblasti informačních technologií, především programátorů a vysoce specializovaných IT odborníků. V roce 2002 přijala nabídku na pozici Executive Assistant v jedné z prestižních zahraničních personálních agentur na českém trhu, kde působila 11 let. Její hlavní rolí byla administrativní podpora týmu, zaměřeného na vyhledávání zaměstnanců na dočasné projekty a práce s interní databází uchazečů.

Jitka Panáková - Consultant IT

Po absolvování personálního managementu na VŠE započala svoji profesní praxi v prestižní auditorské společnosti. V roce 2001 dostala příležitost ve špičkové nadnárodní poradenské a auditorské společnosti zaměřit se výhradně na personální poradenství. Do její náplně práce spadalo vyhledávání a obsazování kandidátů, headhunting a outplacement. Náboru a výběru zaměstnanců se věnovala zpočátku se zaměřením na finanční a později výrobní klienty. Personálnímu poradenství se věnuje dodnes – v současné době se jako konzultantka v naší společnosti zaměřuje na vyhledávání specialistů v oblasti IT.

Markéta Komínková - Consultant IT

V oblasti Lidských zdrojů pracuje více jak 12 let. Svou pracovní kariéru začala při studiu na VŠ jako HR asistentka pro jednu z největších českých společností poskytujících komplexní služby v oblasti informačních technologií. Po ukončení studia na VŠ pracovala 2 roky pro českou výrobní, leteckou společnost na pozici HR specialisty. Na této pozici vedla kompletní agendu náboru zaměstnanců a sociálních záležitostí. Aktivně spolupracovala na outplacementových programech pro zaměstnance. Poté rok pracovala na pozici HR generalisty pro českého výrobce počítačů, kde byla zodpovědná za nábor zaměstnanců a jejich hodnocení a vzdělávání. Od roku 2005 působila na pozici personální ředitelky české internetové jedničky, kde měla na starosti nastavení HR strategie a veškerých HR procesů ve společnosti. Po mateřské dovolené se stala součástí týmu IT konzultantů naší společnosti, kde se zaměřuje na vyhledávání specialistů v oblasti IT.

Klára Baráková - Consultant Finance a bankovnictví

Po úspěšném zakončení magisterského studia na fakultě Mezinárodních vztahů na VŠE v Praze působila dva roky ve finančních oddělení dvou nadnárodních korporací na pozici junior účetní a mzdové účetní. V roce 2007 nastoupila do významné mezinárodní personální společnosti, kde pracovala pět let na pozici Senior Consultant pro divizi Finance & Accounting. Po dobu svého působení umístila řady odborníků na pozice účetní, controller, finační analytik a do finančního managementu. Poslední tři roky ve společnosti byla exkluzivně zodpovědná za nábor kandidátů se znalostí účetnictví a dvou a více světových jazyků do dynamicky rostoucího mezinárodního finančního centra sdílených služeb. V roce 2011 zároveň vedla divizi Finance&Accounting . Nyní patří do specializovaného týmu společnosti Barton Consulting s orientací na finanční a účetní pozice.